Norsk Judoforbunds trenerbank

Norske judotrenere med spesiell kompetanse er tilknyttet Norges Judoforbunds Trenerbank. Her kan de spesielt utvalgte trenerne «bestilles» av klubbene for en kortere periode, for eksempel et spesielt kurs som den lokale treneren mener er viktig for nettopp sin klubb. Listen over trenere som kan bestilles finner du på Norsk Judoforbund sine nettsider. Klubben avtaler med den enkelte trener om når og hvordan kurset skal gjennomføres. Klubbene er ansvarlig for å dekke reise og opphold, samt kost til den treneren de bestiller. Det betales også en timespris på 250 kroner per time til treneren.

Klubbene bestemmer selv hvem de ønsker å leie ut fra tilgjengelige trenere på listen som finnes på nettsiden. Det er også mulig for de minste og mellomstore klubbene å søke Norsk Judoforbund om tilskudd i forbindelse med trenerutleie. Dette må gjøres i etterkant, og utgifter skal da dokumenteres i form av bilag og et skjema for utgiftsrefusjon. Her skal det også påføres dato, hvilken trener som er brukt, modul og antall deltakere på kurset. Forbundet kan dekke maksimalt 4000 kroner – eller maks 2000 kroner for en dag. Klubbene som bruker treningsbanken forplikter seg også til å fylle ut et evalueringsskjema når kurset er over. Klubben kan også bli intervjuet om treningsbesøket i opp til et år etter besøket.