Norges Judoforbunds judoskole

Norges Judoforbund har etablert noe de kaller for Judoskolen. Her er alle kurs som forbundet kan tilby klubben presentert, og det finnes kurs for arrangører, dommere og trenere. Formålet med judoskolen er å øke kunnskapen rundt sporten, utvikle gode vekstvilkår for medlemmene og vise vei i utviklingen til judoutøverne i Norge. På nettsiden til Norsk Judoforbund finner du en liste (kurskalender) over alle kursene som tilbys samt hvordan du kan melde deg på et eller flere av disse. Kursene avholdes i både Trondheim, Fredrikstad, Bærum, Sandnes, Haugesund og Oslo. Som regel må kursavgift, reise og opphold dekkes av klubben eller av den som ønsker å gå på kurs. Dessuten finner du en oversikt over de siste nyhetene som gjelder for judosporten.

Judo er i dag en 7. største olympiske idrettsgrenen i verden: Over 20 millioner mennesker er aktive utøvere av sporten på verdensbasis, og det Internasjonale judoforbundet representerer i overkant av 200 medlemsland. Selv om judo er en kontaktidrett er det lite skader som skyldes idretten. Gjennom forbundet er alle norske utøvere likevel forsikret både under trening, i kamp og under reise til og fra arrangementer. Norsk Judoforbund samarbeider om forsikringer med IF skadeforsikring.