Kurs i selvforsvar

Det arrangeres jevnlig selvforsvarskurs, spesielt rettet mot kvinner. Bevisstgjøring og praktiske øvelser som tar utgangspunkt i situasjoner som kvinner kan bli utsatt for er en sentral del av disse kursene. Det øves på teknikkene hver kurskveld, slik at deltakeren står sterkere rustet om hun skulle havne i en uønsket situasjon. Mental trening er også en viktig del av dette.

Jiujitsu som selvforsvarsmetode er meget effektivt fordi det ikke baserer seg på slag og spark. Kvinner blir ofte utsatt for holdeangrep, og her lærer kvinner nettopp hvordan de kan forsvare seg mot dette. Bevegelse og balanse er sentrale elementer som gjør teknikken enda mer effektiv. Dermed er ikke den fysiske styrken til kvinnen avgjørende i en truet situasjon. Det jobbes for å oppnå størst mulig effekt gjennom bruken av minst mulig kraft – aller helst uten å volde smerte eller skade.

Kvinner jobber også ofte i omsorgsyrker med andre mennesker og kursene lærer dem hvordan du skal bruke teknikkene til å kontrollere og/eller pasifisere angriperen uten at dette på noen måte kan virke provoserende, støtende eller smertefullt. Selv om slike kurs i utgangspunktet skulle vært høyst unødvendige, viser det seg at stadig flere kvinner blir utsatt for vold og angrep. Derfor anbefaler vi alle jenter og kvinner til å ta minst ett slikt kurs.

About

View all posts by