Kom i gang med judo


Judo er først og fremst en fin treningsform, selv om man også kan bruke mange av teknikkene til selvforsvar. Judo er en sport som krever ganske lite utstyr, og det finnes nybegynnerkurs både for barn og voksne. For å starte på et kurs, kan man kontakte sin nærmeste judoklubb. Judo er fin mosjon, og man kan også konkurrere innen sporten.

Man trenger en judodrakt for å trene, men drakten kan man som regel kjøpe gjennom klubben. Utøvere av judo trenes opp til å vise respekt for hverandre og for trenerne. Alle som begynner med judo starter med å lære enkle ting, som hilsinger og riktig fallteknikk. Det er viktig for å unngå skader når man trener. Det er forbudt å sparke og slå i judo, men det utøves mange kast.

Et nybegynnerkurs er den beste inngangen til sporten. Deretter kan man fortsette med kurs for mer erfarne utøvere, eller med egen trener.

About

View all posts by