Judo – «den myke veien»

Den japanske kampsporten judo kalles også for «den myke veien». Hvis man deler opp ordet judo, betyr første del av ordet «ju» myk, mens «do» betyr vei. Kampsporten ble utviklet så tidlig som på 1880t-allet, og Jigorö Kanö regnes som mannen bak denne uhyre effektive kampsporten.

Kasteteknikker og kontrollteknikker utgjør judoens basis. Det gjelder å nøytralisere eller pasifisere motstanderen ved hjelp av nøye innøvde teknikker. I dag er kampsporten utbredt over hele verden, og det er «International Judo Federation» som organiserer judoen internasjonalt. Brasiliansk Jiu-Jitsu og Sambo er avarter av judo.

En som driver med judo kalles en «Judoka». Sporten har beholdt de tradisjonelle ideene og prinsippene fra den gamle krigskunsten jujuts, som faktisk var utgangspunktet for sporten. Man mener det var kineserne som innførte Jujutsu i Japan for over 2000 år siden, og dermed lærte japanerne teknikken og læren om å forsvare eller angripe uten bruk av våpen. Fra 1600 – 1700-tallet var det i hovedsak samuraiene, den japanske krigerklassen, som fikk opplæring i krigskunster som jujutsu. I løpet av det 19. århundret skjedde det imidlertid store endringer i det japanske samfunnet. Som et resultat trengte man ikke lenger samuraier til å forsvare kongen, og dermed sto krigerkunstene sto i fare for å forsvinne. Heldigvis skjedde det stikk motsatte, og judo er i dag en av verdens mest populære kampsporter.