Graderingssystem

Beltegradene i judo ble innført av sportens legendariske grunnlegger Jigorö Kanö. I dag skiller man mellom Kodokan-grader og moderne judograder. Skal du «graderes» innenfor Kodokan-gradene er det «The Kodokan Institute» som står for utdelingene, og du det første sorte beltet utdeles etter om lag ett og et halvt års trening. Svart (shodan) belte er laveste grad av de svarte beltene, og aldersgrensen er i dag 16 år.

I Norge og ellers i Europa er graderingene gult, oransje, grønt, blått og til slutt brunt belte før du du oppnår å få svart belte. Det er ikke innført internasjonale standarder for gradering, og hvert forbund er ansvarlig for sine egne regler. Norges Judoforbund lager reglene og er ansvarlig for graderingene i Norge. Det som uansett er hevet over enhver tvil er at det kreves flere år med trening før du kan oppgraderes til en dan-grad (mestergrad). Da mestrer du blant annet «nage-no-kata», som utgjør de 40 kastene som ligger innenfor «ne-waza» teknikken og «Gokyo no Wasa» teknikken.

Kanö hadde et ønske om at sporten i tillegg til det fysiske også skulle inneholde kulturell og mental trening, men i dag ser vi at judo i hovedsak utøves som en ren kampsport. En tradisjonell judograd vil dermed være ulik den moderne judograden vi ser i dag.