Elever og mestere

Alle judo-utøvere i gradene før sort belte kalles for «kyu», som kan oversettes til elever. Du begynner som 6. kyu – eller med hvitt belte – når du starter med sporten. Neste steg er 5. kyu, og beltet er nå gult. Slik fortsetter det: 4. kyu er oransje belte, 3. kyu er grønt belte, 2. kyu er blått belte og 1. kyu er brunt belte. I hele denne perioden regnes du fortsatt som elev.

Mestergrad kan du først oppnå når du har gått gjennom alle elev eller kyu-graderingene. Første mestergrad (Dan = mester) er 1. Dan (shodan), og det er nå det sorte beltet trekkes fram. Deretter følger 2. Dan (Nidan), 3. Dan (Sandan), 4 Dan (Yodan) og 5. Dan (Godan) – alle disse med sort beltefarge. Ved 6. Dan endres beltefargen til rødt og hvitt, og 7. og 8. Dan bærer også disse fargene. 9. og 10. Dan (Kudan og Judan) har på sin side rødt belte.

På verdensbasis er det kun 17 personer som har oppnådd å få tildelt 10. Dan. Teoretisk sett kan graderingen fortsatte også etter 10. Dan. Og det er faktisk én person som har mottatt 11. Dan, nemlig grunnleggeren av judosporten, Jigorö Kanö, som etter sin død ble tildelt denne graden. Skulle du noen gang komme dit at du oppnår 11. Dan, får du et hvitt belte som er dobbelt så bredt som de andre beltene, slik at det ikke skal forveksles med det aller første beltet som også er hvitt. Det doble hvite beltet symboliserer at «nå er ringen sluttet».